Algemene voorwaarden

Bij het betreden van de oefenruimte gaat de klant akkoord met onderstaande algemene voorwaarden. Bij het vastleggen van een contractuele en eenmalige boeking wordt een overeenkomst aangegaan door de klant die daarmee verantwoordelijk is voor de betalingen alsook de naleving van de algemene voorwaarden.  

1. Meld schade
Gedurende de afgesproken tijd ligt het risico bij de klant: de eigenaar zal in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld. De klant is aansprakelijk voor schade aan de oefenruimte en apparatuur als blijkt dat er onjuist is omgegaan met de apparatuur door de klant. De klant is verplicht melding te maken bij een van de beheerders wanneer:

  • Spullen ontbreken of defect zijn in de gebruikte ruimte
  • Er tijdens het gebruik van de ruimte apparatuur defect raakt

De kosten voor herstel worden verhaald op de klant die aansprakelijk is. 

2. Camera toezicht
Ter beveiliging zijn de ruimtes voorzien van een camera die beeldmateriaal opneemt. De wet op de privacy en camera toezicht is hier van toepassing: het recht om gegevens (camerabeelden) in te zien; het recht om vergeten te worden; het recht op beperking van de verwerking; het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens.

3. Voorkom overlast in en rondom het pand
Bij aankomst en vertrek moet rekening worden gehouden met de omwonenden en eventuele andere pandgebruikers. Maak geen herrie op straat. In de ruimte mogen geen anderen worden uitgenodigd zonder toestemming van de beheerder. Er geldt een maximaal aantal van 9 mensen in één oefenruimte. Alle twee de deuren moeten goed worden gesloten om geluidsoverlast tegen te gaan.

4. Laat de oefenruimte netjes achter
De oefenruimte moet netjes worden achtergelaten. Zet geen drankjes op of dicht naast elektronica, zet die op de grond. Apparatuur mag alleen verplaatst worden in overleg en moet na gebruik weer in originele opstelling teruggeplaatst worden. De keuken kan gebruikt worden, hou alles schoon a.u.b.

5. Ontbinding
Bij oneigenlijk gebruik, vernieling, misdraging van de klant, bandleden of daarbij behorende personen of enige andere vorm van door de aanbieder te bepalen niet acceptabel gebruik van de ruimte of gedrag van personen, kan de overeenkomst door de aanbieder per direct worden beëindigd en de toegang tot de ruimte en het gebouw worden ontzegd. Dit geldt ook indien na het sluiten van de overeenkomst bij de aanbieder ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

6. Zeg op tijd af 
Een losse boeking van de oefenruimte kan binnen een periode van 48 uur voorafgaand niet meer worden afgezegd. Indien toch binnen de gestelde termijn wordt afgezegd is de klant 50% van het totaalbedrag alsnog verschuldigd. Bij het afzeggen op de dag zelf, is de klant 100% van het totaalbedrag verschuldigd. Pas als deze kosten zijn betaald kunnen er weer nieuwe reserveringen worden gedaan.

7. Wees op tijd
Bij losse boekingen komt er iemand voor je open doen. Deze persoon wacht zonder overleg max. 30 min en met overleg max. 60 min.

8. Feedback
Laat het weten als er iets is dat verbeterd kan worden, als er onduidelijkheid is over iets of als er meningsverschillen zijn.